Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2013

coookiemonster
9632 437a
Reposted fromintrigante intrigante viamarlylee marlylee

November 12 2013

coookiemonster
7578 89fa
Reposted fromhayulellah hayulellah viamarlylee marlylee
coookiemonster
7144 897d 500
Reposted fromMonikanow29 Monikanow29 viamarlylee marlylee
5246 2347
Reposted fromdebauchedqueen debauchedqueen viamarlylee marlylee
coookiemonster
2699 381b
Reposted fromoutoflove outoflove
coookiemonster
coookiemonster
6803 e6f6
Reposted fromursa-major ursa-major
coookiemonster
8446 9473
Reposted fromursa-major ursa-major
coookiemonster
5673 4a6a
Reposted fromursa-major ursa-major
coookiemonster
2000 a8fb
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie
coookiemonster
8767 ff31 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaaalices aalices

November 03 2013

coookiemonster
3958 b8ed 500
<3
Reposted byflausmarvelaxpisces

March 27 2013

coookiemonster
coookiemonster
Przyjaciel to ktoś, kto wchodzi, kiedy cały świat wyszedł.
— Winchell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
coookiemonster
0916 6df2
Reposted fromClary Clary viaaalices aalices

February 26 2013

coookiemonster
4671 6cf6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawishlist wishlist

February 24 2013

coookiemonster

February 08 2013

coookiemonster
8574 687c
Reposted fromorospu orospu viaaalices aalices

February 05 2013

coookiemonster
Możesz być nieszczęśliwy, jeśli chcesz. Jest to najłatwiejsza rzecz do osiągnięcia na świecie. Po prostu wybierz nieszczęście. Powtarzaj sobie, że wszystko Ci się źle układa, że nic nie jest zadowalające, i możesz być pewien, że będziesz nieszczęśliwy. 

Ale powiedz sobie: "Wszystko idzie dobrze. Życie jest piękne. Wybieram szczęście." - i możesz być pewien, że dostaniesz to, co wybrałeś.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawishlist wishlist
coookiemonster
4150 6188
Reposted fromlemonmind lemonmind viawishlist wishlist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl